VISO (trajnostno vinogradništvo): zaključna konferenca

01/03/2015 19:16

Bliža se zaključitev triletnega interregionalnega projekta VISO, in v tem sklopu se bo organizirala zaključno konferenca 6.marca 2015, in sicer v dveh trenutkih: v dopoldanskem času na Gradu Dobrovo v Brdih (v Sloveniji) in v popoldanskem in večernem času v Villi Nachini Cabassi v Corno di Rosazzo (Italija).

VISO (trajnostno vinogradništvo): zaključna konferenca

Okrajšava VISO (v ita. VITICOLTURA SOSTENIBILE) povzema smisel projekta: TRAJNOSTNO VINOGRADNIŠTVO. Tri leta je šest čezmejnih partnerjev (Univerza v Novi Gorici, Univerza v Vidmu – Oddelek za kmetijske in okoljske znanosti (DISA), podjetje agronomov BIGOT & BIGOT, Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije (KGZS - Zavod GO), Konzorcij za zaščito porekla vin “Colli Orientali “in “Ramandolo” in Konzorcij Brda, Zavod za trženje in promocijo Brd) pod vodstvom in koordinacijo Inštituta za Applikativno Genomiko, raziskovalo, preiskusilo in delilo znanja in izkušnje, primerjalo in nudilo javnosti podatke in ocene z namenom, da vnese inovacijo prav v vsako komponento vinske industrije.

OIV (Internacionalna Organizacija Vinograda in Vina) je pred približno 10 leti z RESOLUCIJO CST 1/2004 opredelila razvoj trajnostnega vinogradništva kot "celovit pristop, ki je sorazmeren s sistemom pridelave in predelave grozdja, ki vključuje tako dolgoživost gospodarske strukture in ozemljain pridobivanje kakovostnih proizvodov, pri čemer se upoštevajo potrebe po preciznem vinogradništvu, tveganja povezana z okoljem, varnostjo pridelkov, zdravje in varstvo potrošnikov in krepitev lastniških, zgodovinskih kulturnih,, ekoloških in estetskih vidikov. "

Projekt VISO je sprejel tako mednarodne smernice in se osredotočil na spodbujanje modela trajnostnega vinogradništva z namenom, da bi se okrepila konkurenčnost vinogradniškega sistema in privlačnost podeželskega turizma in našle rešitve za sedanje kritičnosti lokalnega vinogradništva: trajnosten gospodarski razvoj (zmanjšanje uporabe in števila aplikacij sintetičnih izdelkov za zdravljenje trt v korist agronomskih različic, ki rešujejo te težave), valorizacija sortne tipičnosti (natančno usmerjanje v sorte, preko katerih se ohranjajo tipične senzorične lastnosti območja, ki je tako organoleptično prepoznaven), upravljanje vinogradov in diverzifikacija proizvodnje (izbor agronomskih sistemov, ki imajo nizek negativen vpliv na okolje, kot je na primer zgodnje razlistanje trt ali pa nadzor vodnega stresa ali pa uporaba križancev sort, ki so odporne na bolezni kot so peronospora in pepelasta plesen), trajnost okolja (zmanjševanje uporabe pesticidov v korist proizvodov, narejenih na naravni bazi, iz alg ali pa uporaba bio kompetitorjev, ki spodbujajo trto, da sama "pospešuje lastno imunsko zaščito”), varstvo okolja in zdravja operatejev (čisto okolje, ne le za regijo in za potrošnike, temveč tudi za vse tiste, ki delajo v vinogradu) in, na koncu še konkurenčnost (upravljanje vinogradov za visokokakovostno lokalno proizvodnjo in trženje ter promocija ustrezna za lokalne proizvode).

Da bi poudarili metodo dela in projektne cilje so partnerji želeli organizirati zaključno konferenco, tako da so vključili predstavitve za vse publike: konferenca se bo odprla ob 10.00, 6. marca, 2015, v Sloveniji na gradu Dobrovo, simbol Brd in lokalnega konzorcija, in bo dala besedo slovenskim partnerjem, javnim organom in medijem ki bodo tako lahko ob zaključku triletnega sodelovanja nazdravili novemu sporazumu, poimenovanemu “Čezmejni pakt za trajnostno vinogradništvo”, ki sta ga pripravljena podpisati slovenski in pa italijanski konzorcij.
Konferenca se bo nato nadaljevala ob 17.30 v Corno di Rosazzo, v lepi vili Nachini Cabassi, ki je postala novi sedež italijanskega konzorcija za zaščito porekla vin “Colli Orientali “in “Ramandolo”, kjer se bodo predstavili italijanski partnerji, ki se bodo srečali s predstavniki lokalne uprave, z mediji, pridelovalci vin in operaterji vinskega sektorja. Tu bomo poskusili vina, ki bodo pridelana iz sort, ki so odporne na bolezni in pa vina obeh konzorcijev, medtem ko bomo uživali v domači kuhinji. Poskusili bomo tako ustvariti pravo enogastronomsko potovanje, ki bo tako valoriziralo čezmejen podeželjski prostor, in sicer s krepitvijo vinorodne pokrajine in odličnostnostjo lokalnih proizvodov, kot smo si zadali v samem projektu VISO.

Da bi poudarili raziskave, tehnični vidik ter študije, ki so nastale v razvojnih fazah projekta, bo 10. marca 2015 odprla vrata Univerza v Novi Gorici (sedež v Vipavi), kjer bomo predstavili študentom in proizvajalcem vin, znanstveno in tehnično delo projekta.

Vabilo si lahko naložite tukaj:

Icon Tiskovno sporočilo (425.1 KB) Icon Povabilo 06032015 (195.6 KB) Icon Enogastronomsko potovanje (382.6 KB) Icon Program v slovenščini 06/03/2015 (365.6 KB)