IGA je neprofitno društvo, ki ima v svoji izključni namen razvoj in spodbujanje znanstvenih raziskav na področju genomike in njene uporabe.

IGA je raziskovalni zavod, ki so ga ustonovili leta 2006 Univerza v Vidmu, “Friuli Innovazione” in zasebni raziskovalci videmske univerze. Sedež inštituta pa se nahaja v Znanstvenem Tehnološkem Parku "Luigi Danieli" v Vidmu.

Dejavnosti inštituta vključujejo raziskave na področju genske raznovrstnosti in študije genetskih osnov na podlagi kompleksnih lastnosti, zlasti tistih ki so v interesu kmetijstva, človekovega zdravja in varnosti hrane in okolja. Inštitut spodbuja reševanje problemov v sektorjih kmetijstva in prehrambene industrije preko uporabe naravnih genetskih virov.

IGA zagotavlja znanstvenikom logistično podporo in zbiranje finančnih sredstev, spodbuja prenos rezultatov na vsakodnevno uporabo v družbi in sodeluje v več raziskovalnih projektih na nacionalni in mednarodni ravni.

www.appliedgenomics.org

Med dejavnosti Univerze v Novi Gorici spadajo izobraževanje, raziskave, razvoj in prenos tehnologij v poslovno okolje. Univerza v Novi Gorici ima 7 fakultet, 3 raziskovalne centre in 5 laboratorijev. Je soustanoviteljica Primorskega Tehnološkega Parka in ustanovitelj Fundacije "Edvard Rusjan", ki skrbi za finančna sredstva razvojnih dejavnosti Univerze v Novi Gorici.

Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo je bila ustanovljena leta 2006 in ponuja inovativen študijski program, ki poudarja interakcijo teme vinogradništva, vinarstva in trženja. Raziskovalni center in šola se nahajata v Vipavi, v središču enega izmed najpomembnejših območij pridelovanja vin v Sloveniji. 

Univerza v Novi Gorici izvaja terenske študije o učinkih kmetijskih praks na sekundarno presnovo trte. Še posebej preučuje učinke defoliacije na značilnosti kakovosti vina in grozdja Modrega pinota iz različnih področij Vipavske doline in grozdja Terana iz območij Krasa.

V okviru tega projekta bo UNG izvedla terenske poskuse v Sloveniji, tako da bo pripravila vinograde, kjer se bo testiralo prilagajanje novih sort, odpornih na podnebne razmere na vinorodnih območjih, ki sodijo v upravičena območja projekta in, kjer se bo preucevalo odzive tradicionalnih sort z zmanjsanim negativnim vplivom na okolje.

www.ung.si

Prvi temelji Univerze v Vidmu so bili postavljeni leta 1978 na voljo ljudstva, kar za italijanske razmere predstavlja edinstevno izjemo. Univerza v Vidmu se je hitro uveljavila med novimi akademskimi inštitucijami, kot ena izmed najbolj inovativnih in celovitih univerz na nacionalni in mednarodni ravni.

Univerza je dobro zakoreninjena na območju Furlanije, saj ima poleg sedeža v Vidmu v regiji tudi delujoče večnamenske centre, in sicer predvsem v dveh pokrajinah Gorici in Pordenonu.Visoko izobraževanje, raziskave na področju kmetijskih in okoljskih znanosti ter prenos tehnologije, interakcija z lokalnim okoljem in internacionalizacija so poglavitna področja njenega delovanja.

Novi Oddelek za Kmetijske in okoljske znanosti (DISA) je bila ustanovljen z združitvijo istoimenskega Oddelka z Oddelkom za biologijo in varstva rastlin (DIPI) in z prihodom nekaterih sodelavcev iz Oddelka za zootehniko. 

Novonastali Oddelek s svojo raziskovalno skupino na področju vinogradništva že več let vodi tako raziskovanja in testiranja na področjih genetskega izboljšanja trt pri ustvarjanju novih sort, odpornih na poglavitne glivične bolezni ter pri študiju vplivov okoljskih dejavnikov (razpoložljivost vode pri trtah) na proizvodnjo in kakovosi grozdja.

www.uniud.it/dipartimenti/disa

Podjetje je bilo ustanovljeno in je začela delovati junija 2008 in združuje znanje obeh članov na področjih: poznavanja vinogradništva in fitopatologije trte, uporabe programske opreme GIS, upravljanja z bazami podatkov, strokovnega znanja in izkušenj na področju neposrednega širjenja kmetijskega in vinogradniškega poznavanja med lokalnimi pridelovalci (kmetovalci in strokovnjaki). Stranke podjetja so javne ustanove in zasebna podjetja, za katere sta agronoma Bigot opravila študijo o vitalnosti trt preko senzorjev NDVI, agro-meteorološke analize in uporabo informacij iz regionalnih mrež za spremljanje stanja okolja in študij o primernosti območja za pridelavo vina.

V zadnjih treh letih, pa se podjetje še posebej ukvarja z realizacijo projekta "Načrtovanje namakalnih sistemov in agronomsko upravljanje vinograda s pomočjo biokemijskih, geofizikalnih in geostatističnih tehnik”. Projekt, ki je osnovan na podlagi raziskav, testiranja in razvoja v kmetijstvu, financira Italijansko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Cilj projekta je opredeliti metode odkrivanja podrobnosti tal posameznih območij gričevja in pa razvoj dodatnih inštrumentov, ki se uporabljajo pri upravljanju družb pri izračunu vodne bilance in hranilne vsebine vinogradniških tal. Vodilni partner projekta je Center za raziskave za proučevanje odnosov med rastlinami in tlemi v Gorici in Svet za raziskave in eksperimentiranje na področju kmetijstvo-CRA-RPPv Rimu.

V zadnjih časih se podjetje ukvarja s trajnostno proizvodnjo in nudi pomoč vinogradnikom, ki se trudijo da bi zmanjšali negativne vplive na okolje z izboljšanjem proizvodnih dejavnosti, glede na začetek veljavnosti direktive 128/09 o trajnostni uporabi pesticidov, ki se izvaja na nacionalni ravni, zakon 14. avgust 2012, št. 152. 

giovanni@perleuve.it studio@perleuve.it

Zavod ima status regijskega javnega zavoda, ki z svojimi dejavnosti pokiva 22 občin, ki se raztezajo ob meji z Italijo, od slovenske obale, vzdolž doline Soče, pa vse tja do Kobarida. 

Ustanovljen je za izvajanje javnih služb na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, za izvajanje strokovnih nalog v pridelavi kmetijskih rastlin, strokovnih nalog v živinoreji, nalog genske banke, za izvajanje javnih pooblastil ter je hkrati zadolžen za prenos znanstvenih dosežkov v prakso na področju vseh kmetijskih panog, ob zagotavljanju okolju prijaznega in tržno učinkovitega kmetovanja, poseljenosti prostora in uravnoteženega razvoja podeželja. 

Poleg osnovnega poslanstva v javni sferi se na zavodu ločeno opravljajo še proizvodne dejavnosti in posredovanje storitev kot so izvajanje projektov, ki so tržne narave in iskanje ekonomskih sredstev. 

Ena izmed glavnih dejavnosti zavoda je tudi usposabljanje in izobraževanje, ki je na voljo javnosti in specializiranemu osebju. 

Vsebina projekta se nanaša na same ze obstoječe dejavnosti partnerja, ki ima na razpolago potrebne kadre, prostore in tehnično opremo za uspesno izvajanje projektnih dejavnosti, v katere je vključen.

www.kmetijskizavod-ng.si

Konzorcij za zaščito porekla vin "Colli Orientali del Friuli« in »Ramandolo" je nastal leta 1970, kot eden izmed prvih konzorcijev v Italiji. Deluje predvsem za svoje člane, to je danes okoli 200 vinskih kleti na območju, ki zavzema 13 občin, od Tarcenta do San Giovanni al Natisone. 

Vinogradi članov (2000 hektarjev vpisanih v uradni register) proizvajajo več kot 80.000 hektolitrov vina z oznako DOC (ZGP), od katerih je vsaj 30 odstotkov prodanih v tujino. Izvoz je namenjen predvsem na tržišča evropskih držav, kar pa seveda ne izključuje trgov, kot so ZDA in pa Japonska. 

Avstrija in Nemčija sta še vedno pomembnejša trga, kjer konzorcij organizira redne predstavitve in degustacije, ki jih izredno cenijo tako člani konzorcija kot javnost. 

Konzorcij se ukvarja z zaščito, promocijo in strokovnim svetovanjem za uporabo imen Colli Orientali del Friuli DOC , Ramandolo DOCG e Picolit dei Colli Orientali del Friuli DOC. 

Konzorcij se v zadnjih letih posveča predvsem promociji, ki trenutno dosega visoko stopnjo strokovnosti in usposobljenosti. 

www.colliorientali.com

Konzorcij Brda je bil ustanovljen leta 2003 z namenom, da se spodbudi trajnostni razvoj Brd, trženje lokalnih proizvodov (vino, sadje, olivno olje, med, meso) in pa storitve malih lokalnih proizvajalcev. Konzorcij je odgovoren tudi za spodbujanje lokalnega turizma.

Konzorcij je privatna inštitucija, katerega sedež se nahaja znotraj Občine Dobrovo. Danes Konzorcij vključuje približno 50 zasebnih briških vinogradnikov in se ukvarja predvsem z usposabljanjem, s skupno promocijo in razvojem enogastronomskega in vinogradniškega turizma.

Eden od glavnih ciljev konzorcija je izoblikovanje skupne tržne identitete Brd kot regije, ki se opira na dediščino in na stare stoletne tradicije, tako kakor tudi na tipičnost domačih lokalnih izdelkov in pa na visoko kvaliteto proizvajalnih tehnik,ki so prijazne do okolja.

www.obcina-brda.si