Vinogradništvo, je pomemben gospodarski spodbujevalec za promocijo čezmejnih kmetijskih področij, s pomočjo odličnosti lokalnih tipčnih proizvodov in z izboljševanjem krajin vinogradov.

Poglaviten cilj projekta je okrepiti konkurenčnost in privlačnost vinarsko-vinogradniških sistemov in podeželskega čezmejnega turizma, s spodbujanjem modela trajnostnega pristopa k vinogradništvu, ki temelji na širjenju in izmenjavi znanja in inovativnih raziskav vseh elementov v verigi vinarstva in vinogradništva.

Koncept trajnostnega vinogradništva nudi tako rešitve na trenutne kritičnosti lokalnega vinogradništva: gospodarska vzdržnost, konkurenčnost, raznolikost pridelovalnih sistemov in valorizacija lokalnih značilnosti, okoljske trajnosti in varovanja.

Projekt, ki vključuje Goriško statistično regijo, Obalno-kraško statistično regijo, Pokrajino Videm, Pokrajino Gorica, se je začel 01/10/2012 in se bo zaključil dne 31/03/2015. 

Skupna vrednost projekta: 700.000,00 eurov. 

Projekt, ki ga koordinira IGA – Inštitut za Aplikativno Genomiko, vključuje tri javne partnerje (Univerzo v Novi Gorici, Univerzo v Vidmu – Oddelek za kmetijske in okoljske znanosti, Kmetijsko gozdarsko zbornica Slovenije, Kmetijski gozdarski zavod Nova Gorica (KGZS – Zavod GO)) in tri privatne (Podjetje Bigot in Bigot, Konzorcij za zaščito vin “Colli Orientali del Friuli” e “Ramandolo”, Konzorcij Brda, Zavod za trženje in promocijo Brd).

Partnerstvo vključuje tako celotno verigo raziskovanje- testiranje-vinogradniška podjetja, ki deluejo na italijanskem in slovenskem območju.

  • prenos znanja med raziskovalnimi inštitucijami, inštitucijami za agronomsko testiranje, združenji proizvajalcev in vinarsko-vinogradniškimi podjetji; 
  • testiranje vinogradniških tehnik, ki imajo zmanjšan negativen učinek na okolje; 
  • razumevanje in spoštovanje trtnih genskih virov, ki so se tekom zgodovine uporabljale v obmejnih pokrajinah; 
  •  varovanje okolja in skrb za zdravje delavcev pred onesnaženjem s pesticidi in sintetičnimi sredstvi na osnovi bakra; 
  • promocija vinskega čezmejnega turizma, vezana na podobo vinogradniške proizvodnje, ki je tipična in edinstvena, zdrava in spoštuje okolje. 

DS1 – Koordinacija in upravljanje projekta
DS2 – Določitev eksperimentalnih postopkov
DS3 – Karakterizacija sort odpornih na glivične bolezni
DS4 – Ovrednotenje vinogradniških tehnik glede na možnosti zmanjšanega vpliva na okolje
DS5 – Ovrednotenje naravnih virov, okoljske zaščite in vpliva na človekovo zdravje
DS6 – Komunikacijski načrt